Zaštita malih investitora
 
Brokersko dilersko društvo Tesla Capital a.d. Beograd član je Fonda za zaštitu malih investitora koji organizuje i kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita > Link

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca METALOTEHNA TRADE AD, da je dana 11.09.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca METALOTEHNA TRADE AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca IMPOL SEVAL AD  na dan dividende (10.06.2023. godine), da će dana 23.08.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, početi isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca NIS AD na dan dividende (19.06.2023. godine), da će dana 24.08.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, početi isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PROEL AD, da je dana 15.08.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PROEL AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Auto kuća 21. maj AD, da je dana 04.08.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Auto kuća 21. maj AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (17.04.2023. godine), da je dana 07.07.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ALTA BANKA AD, da je dana 06.07.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ALTA BANKA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SREMPUT AD RUMA, da je dana 16.05.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SREMPUT AD RUMA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA AD, da je dana 19.04.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BB TRADE AD, da je dana 11.04.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BB TRADE AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TELEFONKABL AD, da je dana 11.04.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TELEFONKABL AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca LUKA BEOGRAD AD, da je dana 30.03.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca LUKA BEOGRAD AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VOJVODINA AD SOMBOR, da je dana 29.03.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VOJVODINA AD SOMBOR. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PP FEKETIĆ AD, da je dana 13.03.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PP FEKETIĆ AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE , da je dana 10.02.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca POTISJE PRECIZNI LIV AD ADA, da je dana 07.02.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca POTISJE PRECIZNI LIV AD ADA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BEOPAN AD PANČEVO, da je dana 23.01.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BEOPAN AD PANČEVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD na dan dividende (20.06.2022. godine), da je dana 22.12.2022. godine, na osnovu Odluke Izvršnog odbora o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca Goša FOM AD  na dan dividende (18.06.2022. godine), da je dana 15.12.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
 

Ovo Obaveštenje upucuje se akcionarima koji imaju pravo glasa na vanrednoj sednici Skupštine akcionara ELEKTROVEZE PROIZVODNJA koja ce se održati 21.11.2022. godine u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Svetog Nikole 27, sa pocetkom u 12.00 časova.
Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za:
2. Donošenje odluke o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex Beogradske berze
koja se odnosi na isključenje akcija izdavaoca ELEKTROVEZE PROIZVODNJA sa Beogradske berze mogu biti nesaglasni sa donošenjem predmetne odluke, i imaju pravo na otkup akcija po najvecoj vrednosti utvrdjenoj na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri cemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, ili procenjena tržišna vrednost akcija za akcije koje nisu likvidne u smislu Zakona o privrednim društvima. Cena otkupa utvrdjena je u visini od 524,00 dinara, kao najviša od pomenutih vrednosti.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi Društvu,  pisani zahtev  o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija (zahtev mozete preuzei ovde), na samoj sednici skupštine akcionara ili u roku od 15 dana od dana zakljucenja sednice Skupštine, odnosno do utorka 06.12.2022. godine.
Za sve informacije kontaktirati investiicono društvo Tesla Capital ad Beograd putem telefona broj 011/3020-030.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HTUP PARK AD, da je dana 01.11.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HTUP PARK AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ, da je dana 01.11.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca AMS Osiguranje AD  na dan dividende (18.04.2022. godine), da je dana 24.10.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca MESSER TEHNOGAS AD na dan dividende (04.06.2022. godine), da je dana 21.10.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BANAT FABRIKA ULJA AD NOVA CRNJA, da je dana 18.10.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BANAT FABRIKA ULJA AD NOVA CRNJA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TEHNOBRAN AD, da je dana 05.10.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNOBRAN AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA AD, da je dana 28.09.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca POLET IGK AD NOVI BEČEJ AD, da je dana 09.09.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca POLET IGK AD NOVI BEČEJ. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca AQUATUS AD, da je dana 01.09.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca AQUATUS AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD, da je dana 30.08.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca NIS AD na dan dividende (19.06.2022. godine), da je dana 22.08.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca STARI TAMIŠ AD, da je dana 05.08.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca STARI TAMIŠ AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NLB KOMERCIJALNA BANKA AD, da je dana 13.07.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NLB KOMERCIJALNA BANKA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GRANIT PEŠČAR AD, da je dana 08.07.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GRANIT PEŠČAR AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (28.04.2022. godine), da je dana 07.07.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AD, da je dana 30.06.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ŠAJKAŠKA FABRIKA ŠEĆERA AD, da je dana 30.06.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ŠAJKAŠKA FABRIKA ŠEĆERA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca LUKA LEGET AD, da je dana 22.06.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca LUKA LEGET AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VODA VRNJCI AD, da je dana 06.05.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VODA VRNJCI AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GRAFIKA AMB AD NOVI SAD, da je dana 03.03.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GRAFIKA AMB AD NOVI SAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ZGOP AD NOVI SAD, da je dana 01.03.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ZGOP AD NOVI SAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca INOS METALBIRO AD BEOGRAD, da je dana 25.02.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca INOS METALBIRO AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PARTENON M.A.M. SISTEM AD BEOGRAD, da je dana 21.02.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PARTENON M.A.M. SISTEM AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MD-EX AD KRAGUJEVAC, da je dana 10.01.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MD-EX AD KRAGUJEVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD, da je dana 30.12.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih i prioritetnih akcija izdavaoca SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, da je dana 30.12.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KAVIM AD RAŠKA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Poštovani klijenti,
Obaveštavamo Vas da je trenutno došlo do prekida rada telefonskih linija u Tesla Capital ad , te da nas do otklanjanja kvara na centralni mogu kontaktirati na telefon 066/8488091. Naše službe rade na otklanjanju navedenog kvara, pa se nadamo da će se isti otkloniti u što skorijem roku.
S poštovanjem,
TESLA CAPITAL AD

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD na dan dividende (19.06.2021. godine), da je dana 29.11.2021. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara od 29.06.2021. godine, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca KAVIM AD RAŠKA, da je dana 17.11.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KAVIM AD RAŠKA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR, da je dana 16.11.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca LUK OIL AD BEOGRAD, da je dana 02.11.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca LUK OIL AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca FADAP AD VRDNIK, da je dana 29.10.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca FADAP AD VRDNIK. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (19.04.2021. godine), da je dana 22.10.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca TEHNOGAS AD BEOGRAD na dan dividende (11.06.2021. godine), da je dana 22.10.2021. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2020. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca MONICOM AD NIŠ na dan međudividende (30.09.2021. godine), da je dana 21.10.2021. godine, na osnovu Odluke direktora o isplati međudividende za 2021. godinu, počela isplata međudividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, da je dana 23.09.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca ZGOP AD NOVI SAD na dan dividende (26.06.2020. godine), da je dana 01.09.2021. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2019. godinu, od 26.06.2020 godine i Odluke Skupštine akcionara o potvrdjivanju Odluke Skupštine akcionara od 29.09.2020 godine donete dana 10.08.2021. godine, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca ZGOP AD NOVI SAD na dan dividende (18.06.2021. godine), da je dana 01.09.2021. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2020. godinu, od 18.06.2021. godine, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca NIS AD NOVI SAD na dan dividende (19.06.2021. godine), da je dana 31.08.2021. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrdjivanju ukupnog iznosa nerasporedjene dobiti NIS ad Novi Sad od 29.06.2021. godine, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca IMPOL SEVAL VALJAONICA A.D. ALUMINIJUMA SEVOJNO na dan dividende (25.05.2021. godine), da je dana 19.08.2021. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2020. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca EUROBANK AD BEOGRAD, da je dana 18.08.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca EUROBANK AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (17.04.2021. godine), da je dana 07.07.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2020. godinu isplati dividende, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca CENTROPROJEKT AIK AD BEOGRAD, da je dana 07.07.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca CENTROPROJEKT AIK AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca COBEX AD BEOGRAD, da je dana 06.07.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca COBEX AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA AD BUJANOVAC, da je dana 05.07.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA AD BUJANOVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD, da je dana 05.07.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD ZEMUN, da je dana 29.06.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD ZEMUN. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca FITOFARMACIJA AD BEOGRAD, da je dana 28.05.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca FITOFARMACIJA AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SENTA PROMET AD SENTA, da je dana 27.05.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SENTA PROMET AD SENTA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca DIJAMANT AD ZRENJANIN, da je dana 26.04.2021. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca DIJAMANT AD ZRENJANIN. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca IMPOL SEVAL AD na dan dividende (09.06.2020. godine), da je dana 26.02.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za raspoređivanje po godišnjem računu za 2019. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Na osnovu člana 98. Pravila i procedura poslovanja BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (u daljem tekstu Društvo) od 05.02.2021. godine, generalni direktor Društva donosi
 

O D L U K U
o utvrđivanju radnog vremena BDD TESLA CAPITAL AD Beograd
 
 
  1. Radno vreme Društva je radnim danima (ponedeljak-petak) od 08:00 do 22:00 časova.
  2. Usluge koje se pružaju za domaće tržište obavljaju se radnim danima u vremenu od 08:00 do 16:00 časova, a usluge koje se pružaju za strana tržišta obavljaju se u vremenu od 08:00 do 22 časova.
  3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 08.02.2021. godine.
  4. Odluka o promeni radnog vremena objavljuje se odmah nakod donošenja na web stranici Društva i oglasnoj tabli Društva.
 
 
Beograd, 05.02.2021.      
                                                                
Generalni direktor
Miodrag Ristić
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD, da je dana 16.12.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se akcionari koji bili vlasnici akcija društva KOPEX MIN FITIP AD NIŠ (u daljem tektu Društvo) na dan 13.10.2020. godine, da dana 30.11.2020. počinje isplata likvidacionog ostatka na osnovu Odluke o podeli likvidacionog ostatka koju je Skupština Društva donela dana 06.11.2020. godine.  Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično (ili preko punomoćnika) dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca iz likvidacionog ostatka.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca NIS AD NOVI SAD na dan dividende (20.06.2020. godine), da je dana 27.11.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrdjivanju ukupnog iznosa nerasporedjene dobiti NIS ad Novi Sad od 30.06.2020. godine, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD na dan međudividende (15.10.2020. godine), da je dana 24.11.2020. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora i Oduke izvršnog odbora, počela isplata međudividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata međudividende.

Novi Pravilnik o tarifi - stupa na snagu 25.11.2020. godine.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE AD BEOGRAD, da je dana 29.10.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija izdavaoca TEHNOGAS AD BEOGRAD na dan dividende (19.05.2020. godine), da je dana 23.10.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (17.04.2020. godine), da je dana 15.10.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MTS BANKA AD BEOGRAD, da je dana 09.10.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MTS BANKA AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih i preferencijalnih akcija izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD na dan dividende (25.05.2015. godine), da je dana 21.09.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara i Odluke Izvršnog odbora, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD na dan dividende (14.05.2016. godine), da je dana 21.09.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara i Odluke Izvršnog odbora, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD na dan dividende (17.04.2017. godine), da je dana 21.09.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara i Odluke Izvršnog odbora, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih i preferencijalnih akcija izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD na dan dividende (16.04.2018. godine), da je dana 21.09.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara i Odluke Izvršnog odbora, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih i preferencijalnih akcija izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD na dan dividende (14.04.2019. godine), da je dana 21.09.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara i Odluke Izvršnog odbora, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih i preferencijalnih akcija izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD na dan dividende (18.04.2020. godine), da je dana 21.09.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara i Odluke Izvršnog odbora, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GALENIKA AD BEOGRAD, da je dana 13.08.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GALENIKA AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavamo sve klijenta da je od 20.07.2020. godine promenjeno sedište društva BDD Tesla Capital ad Beograd. Novo sedište društva je na adresi Bulevar Zorana Đinđića 121, 11070 Novi Beograd.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (17.04.2020. godine), da je dana 02.07.2020. godine, na osnovu Odluke Skupštine o raspodeli dobiti za 2019. godinu i isplati dividende, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, SUBOTICA, da je dana 15.06.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, SUBOTICA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MLINOSERVIS AD NOVI SAD, da je dana 28.05.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MLINOSERVIS AD NOVI SAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR AD ZAJEČAR, da je dana 20.05.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR AD ZAJEČAR. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se akcionari koji bili vlasnici akcija društva HUP BALKAN AD BEOGRAD (u daljem tektu Društvo) na dan 08.04.2020. godine, da dana 30.04.2020. počinje isplata likvidacionog ostatka na osnovu Odluke o podeli likvidacionog ostatka koju je Skupština Društva donela dana 16.04.2020. godine.  Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično (ili preko punomoćnika) dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca iz likvidacionog ostatka.
 

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO, da je dana 06.04.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VOJVODINAPUT BAČKAPUT AD NOVI SAD, da je dana 17.032020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VOJVODINAPUT BAČKAPUT AD NOVI SAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD ZRENJANIN, da je dana 14.02.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD ZRENJANIN. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BORA KEĆIĆ ATP AD OBRENOVAC, da je dana 21.01.2020. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BORA KEĆIĆ ATP AD OBRENOVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija izdavaoca GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA na dan dividende (19.11.2019. godine), da je dana 17.12.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine o raspoređivanju sredstava iz rezervi društva u neraspoređenu dobit prethodne godine i isplati dividende akcionarima, Odluke Nadzornog odbora o isplati dobiti – dividende i Odluke Nadzornog odbora o raspodeli medjudividende, počela isplata dividende i medjudividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende i međudividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca FUTURA PLUS A.D. BEOGRAD, da je dana 16.12.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca FUTURA PLUS A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Prinudni otkup akcija izdavaoca EROZIJA AD VALJEVO, da je dana 03.12.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Prinudni otkup akcija izdavaoca EROZIJA AD VALJEVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HEMPRO AD BEOGRAD, da je dana 02.12.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HEMPRO AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca KOMPRESOR AD BEOGRAD, da je dana 15.11.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPRESOR AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca JUGODRVO - HOLDING A.D. BEOGRAD, da je dana 13.11.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca JUGODRVO - HOLDING A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NAPREDAK A.D. STARA PAZOVA, da je dana 11.10.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NAPREDAK A.D. STARA PAZOVA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca AMSO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD na dan dividende (15.04.2019. godine), da je dana 11.10.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštineakcionara o raspodeli dobiti Društva, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca AD NEOPLANTA-ZAJEDNO NOVI SAD, da je dana 09.10.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca AD NEOPLANTA-ZAJEDNO NOVI SAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ, da je dana 08.10.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ AD SMEDEREVO, da je dana 03.10.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ AD SMEDEREVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS AD na dan dividende (17.6.2019. godine), da je dana 17.09.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija MESSER TEHNOGAS AD na dan dividende (4.6.2019. godine), da je dana 13.09.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca JUGOELEKTRO AD, da je dana 02.09.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca JUGOELEKTRO AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca AD KAČAREVO, da je dana 28.08.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca AD KAČAREVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija GOŠA MONTAŽA AD na dan dividende (29.05.2019. godine), da je dana 30.08.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija STUP AD VRŠAC na dan dividende (18.06.2019. godine), da je dana 23.08.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD, da je dana 15.08.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija IMPOL SEVAL AD SEVOJNO na dan dividende (08.06.2019. godine), da je dana 14.08.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA AD BEOGRAD, da je dana 11.07.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija DUNAV OSIGURANJE AD na dan dividende (15.04.2019. godine), da je dana 05.07.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AERODROM AD BEOGRAD na dan dividende (31.12.2018. godine), da je dana 16.04.2019. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT OPREMA AD BEOGRAD, da je dana 27.03.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT OPREMA AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA AD SUBOTICA, da je dana 31.01.2019. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA AD SUBOTICA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavamo klijente da BDD Tesla Capital ad Beograd neće raditi 31.12.2018. godine. Prvi radni dan u narednoj godini biće 03.01.2019. godine.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA na dan dividende (12.06.2018. godine), i dan medjudividende (07.11.2018. godine), da je dana 12.12.2018. godine, na osnovu Odluke Nadzornog Odbora o isplati dobiti- dividende, počela isplata dividende za 2017. godinu, a na osnovu Odluke Nadzornog Odbora o raspodeli medjudividende, počela isplata medjudividende za 2018. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE AD, da je dana 10.12.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD na dan dividende (04.06.2018. godine), da je dana 30.11.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli nerasporedjenje dobiti, počela isplata dividende za 2017. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca AD SLOGA IGM POBRĐE, da je dana 26.11.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca AD SLOGA IGM POBRĐE. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PODUNAVLJE AD ČELAREVO, da je dana 22.11.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PODUNAVLJE AD ČELAREVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca OTP BANKA AD NOVI SAD, da je dana 20.11.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca OTP BANKA AD NOVI SAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD na dan dividende (02.06.2018. godine), da je dana 14.11.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine o raspodeli godišnje dobiti, počela isplata dividende za 2017. godine. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PARAĆINKA PARAĆIN AD, da je dana 09.11.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PARAĆINKA PARAĆIN AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AERODROM AD BEOGRAD na dan dividende (31.12.2017. godine), da je dana 30.10.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine društva o raspodeli dobiti, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (17.04.2018. godine), da je dana 26.10.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti od 27.04.2018. godine, počela isplata dividende za 2017. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Poštovani, Ovim putem Vas obaveštavamo da je u petak 05.10.2018. godine, došlo do prekida na telefonskim vezama u BDD Tesla Capital ad Beograd zbog kvara na telefonskoj centrali. Očekujemo da će kvar biti otklonjen danas (08.10.2018.) do kraja dana, a u medjuvremenu nas možete kontaktirati na e-mail: office@tesla-capital.com ili putem sajta http://www.tesla-capital.com/sr/contact.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD na dan dividende (12.06.2018. godine), da je dana 14.09.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2017.godinu, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS AD NOVI SAD na dan dividende (11.06.2018. godine), da je dana 27.08.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2017. godinu, isplati dividendi i utvrdjivanju ukupnog iznosa nerasporedjene dobiti NIS a.d. Novi Sad od 21.06.2018. godine, počela isplata dividende za 2017. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HERCEGOVINA AD RAVNI TOPOLOVAC, da je dana 16.08.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HERCEGOVINA AD RAVNI TOPOLOVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija IMPOL SEVAL AD SEVOJNO na dan dividende (02.06.2018. godine), da je dana 15.08.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2017. godinu, počela isplata dividende za 2017. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO AD na dan dividende (01.06.2018. godine), da je dana 14.08.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2017. godinu, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija STUP VRŠAC AD na dan dividende (20.04.2018. godine), da je dana 1.08.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca STUP VRŠAC AD od 30.04.2018. godine, počela isplata dividende za 2017. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE, da je dana 23.07.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA AD, da je dana 20.07.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija TELEKOM SRBIJA AD na dan dividende (01.06.2018. godine), da je dana 17.07.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD od 11.06.2018. godine i Odluke Izvršnog odbora o odredjivanju dana, postupka i načina isplate dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD od 11.06.2018. godine, počela isplata dividende za 2017. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ZMAJ AD SMEDEREVO, da je dana 12.07.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ZMAJ AD SMEDEREVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (16.04.2018. godine), da je dana 06.07.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca Kompanija Dunav Osiguranje ado Beograd od 26.04.2018. godine i Odluke Izvršnog odbora o odredjivanju dana, postupka i načina isplate dividende izdavaoca Kompanija Dunav Osiguranje ado Beograd od 04.07.2018. godine, počela isplata dividende za 2017. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ALFA PLAM AD VRANJE na dan dividende (07.06.2018. godine), da je dana 03.07.2018. godine, na osnovu Odluke Skupštine o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2017. godinu, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SUNCE AD SOMBOR, da je dana 07.06.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SUNCE AD SOMBOR. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca CINEOPTIC AD BEOGRAD, da je dana 04.06.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca CINEOPTIC AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TP IBAR AD RAŠKA, da je dana 04.04.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TP IBAR AD RAŠKA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ROTOR AD BEOGRAD-ZEMUN, da je dana 07.02.2018. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ROTOR AD BEOGRAD-ZEMUN. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD na dan dividende (31.05.2017. godine), da je dana 26.12.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2016. godinu, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AD GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA na dan međudividende (15.11.2017. godine), da je dana 15.12.2017. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora o raspodeli međudividende, počela isplata međudividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata međudividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO AD GORNJI MILANOVAC, da je dana 07.12.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO AD GORNJI MILANOVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD na dan dividende (29.05.2017. godine), da je dana 30.11.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli nerasporedjene dobiti i Odluke Izvršnog odbora o postupku i načinu isplate dividende za 2016. godinu, počela isplata dividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD na dan dividende (18.04.2017. godine), da je dana 30.11.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti Društva, počela isplata dividende vlasnicima preferencijalnih akcija. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD na dan dividende (27.05.2017. godine), da je dana 14.11.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2016.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HALKBANK AD BEOGRAD, da je dana 15.11.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HALKBANK AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA A.D. LUKINO SELO, da je dana 29.09.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA A.D. LUKINO SELO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca GLAS PODRINJA A.D. ŠABAC, da je dana 21.09.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GLAS PODRINJA A.D. ŠABAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD na dan dividende (31.12.2016. godine), da je dana 11.09.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine Društva o raspodeli dobiti od 22.06.2017. godine, počela isplata dividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija IMPOL SEVAL AD SEVOJNO na dan dividende (06.06.2017. godine), da je dana 17.08.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za raspoređivanje po godišnjem računu Društva za 2016. godinu od 16.06.2017. godine, počela isplata dividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS AD NOVI SAD na dan dividende (17.06.2017. godine), da je dana 18.08.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2016. godinu, isplati dividendi i utvrdjivanju ukupnog iznosa nerasporedjene dobiti NIS a.d. Novi Sad od 27.06.2017. godine, počela isplata dividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca A.D. PUTEVI ČAČAK, da je dana 15.08.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca A.D. PUTEVI ČAČAK. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca PPT INŽENJERING AD BEOGRAD, da je dana 01.08.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PPT INŽENJERING AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca DRAGIŠA BRAŠOVAN TRUDBENIK AD BEOGRAD, da je dana 25.07.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca DRAGIŠA BRAŠOVAN TRUDBENIK AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, da je dana 25.07.2017. izvršena Isplata razlike u ceni akcija izdavaoca JAFFA FABRIKA BISKVITA A.D. CRVENKA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca POLJOPROMET AD RUMA, da je dana 13.07.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca POLJOPROMET AD RUMA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD na dan dividende (18.06.2017. godine), da je dana 14.07.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara od 28.06.2017. godine, kao i Odluke Izvršnog odbora od 11.07.2017. godine, počela isplata dividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD na dan dividende (17.04.2017. godine), da je dana 07.07.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2016. godinu i isplati dividende od 27.04.2017. godine, kao i Odluke Izvršnog odbora o odredjivanju dana, postupka i načina isplate dividende od 28.06.2017. godine, počela isplata dividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca IKATERM AD BEOGRAD-ZEMUN, da je dana 29.06.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca IKATERM AD BEOGRAD-ZEMUN. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca HOTEL PRAG AD BEOGRAD, da je dana 28.06.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HOTEL PRAG AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD na dan dividende (25.11.2016. godine), da je dana 19.06.2017. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora o raspodeli međudividende od 14.11.2016. godine i Odluke Izvršnog odbora o isplati međudividende od 17.05.2017. godine, počela isplata međudividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ALFA PLAM AD VRANJE na dan dividende (29.05.2017. godine), da je dana 20.06.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara od 29.05.2017. godine, počela isplata dividende za 2016. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca SOKOPREVOZ AD SOKOBANJA, da je dana 13.06.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SOKOPREVOZ AD SOKOBANJA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija UNIOR COMPONENTS AD KRAGUJEVAC na dan dividende (26.04.2017. godine), da je dana 16.05.2017. godine, na osnovu Odluke Skupštine broj XIX/109 od 26.04.2017. godine o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2016. godinu, počela isplata dividende za 2016.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca UNIOR COMPONENTS AD KRAGUJEVAC, da je dana 17.05.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca UNIOR COMPONENTS AD KRAGUJEVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ASTORIA AD BEOGRAD, da je dana 24.03.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ASTORIA AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Novi Pravilnik o Službenom registru informacija stupa na snagu 20. 03.2017. godine. Od ovog datuma obveznici obaveštavanja su dužni da sve informacije koje se odnose na javna društva dostavljaju Komisiji putem Portala isključivo u elektronskom obliku. Informacije se dostavljaju Komisiji putem Portala u PDF formatu u rokovima koji su propisani Zakonom. Svaka informacija koja se dostavlja u Službeni registar mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom od strane obveznika obaveštavanja za fizička lica, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje obveznika obaveštavanja za pravna lica. Samo informacije koje se dostavljaju u XLS formatu ne moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Potrebno je da obveznici obaveštavanja blagovremeno dostave ovlašćenja dostavljanjem Obrasca deponovanog kvalifikovanog sertifikata, te da se registruju i prijave na Portal za dostavljanje informacija Komisije za hartije od vrednosti. Sve informacije o korišćenju portala možete naći na sajtu Komije za hartije od vrednosti putem linka http://www.sec.gov.rs/index.php/sr/портал-за-извештавање/информације-о-порталу

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih akcija izdavaoca GRADAC FAVRO AD KLADOVO, da je dana 03.02.2017. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GRADAC FAVRO AD KLADOVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici običnih i prioritetnih akcija izdavaoca MARFIN BANK AD BEOGRAD, da je dana 29.12.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MARFIN BANK AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija VOJVODINAPUT AD SUBOTICA na dan dividende (04.06.2010. godine), da je dana 29.12.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara od 04.06.2010. godine o rasporedjivanju dela nerasporedjene dobiti iz ranijih godina za dividendu, počela isplata dividende. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD na dan dividende (18.04.2016. godine), da je dana 29.12.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti Društva, počela isplata dividende vlasnicima preferencijalnih akcija. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca DAKA SERVIS AD BEOGRAD, da je dana 26.12.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca DAKA SERVIS AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca IZOPROGRES A.D. BEOGRAD, da je dana 20.12.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca IZOPROGRES A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NEDIĆ AGRAR AD BOČAR, da je dana 29.11.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NEDIĆ AGRAR AD BOČAR. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD na dan dividende (05.06.2016. godine), da je dana 30.11.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli nerasporedjene dobiti i Odluke Izvršnog odbora o postupku i načinu isplate dividende za 2015. godinu, počela isplata dividende za 2015. godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD na dan dividende (03.06.2016. godine), da je dana 18.11.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija UP MADERA AD BEOGRAD na dan dividende (07.10.2016. godine), da je dana 02.11.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti od 17.10.2016. godine, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE AD BEOGRAD, da je dana 28.10.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE AD BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BAMBI A.D. POŽAREVAC, da je dana 20.09.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BAMBI A.D. POŽAREVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS AD NOVI SAD na dan dividende (18.06.2016. godine), da je dana 19.09.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2015. godinu, isplati dividendi i utvrdjivanju ukupnog iznosa nerasporedjene dobiti NIS A.D. Novi Sad, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD na dan dividende (17.05.2016. godine), da je dana 15.09.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD na dan dividende (31.12.2015. godine), da je dana 05.09.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2015. godinu, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija GOŠA MONTAŽA A.D. Beograd na dan dividende (01.06.2016. godine), da je dana 31.07.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2015. godinu, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca KERAMIKA-HOLDING A.D. BEOGRAD, da je dana 15.08.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KERAMIKA-HOLDING A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca DIREKTNA BANKA A.D. BEOGRAD, da je dana 28.07.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca DIREKTNA BANKA A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TERRAVITA A.D. BEOGRAD, da je dana 02.08.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TERRAVITA A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca RADIO TV PODRINJE AD LOZNICA, da je dana 19.07.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca RADIO TV PODRINJE AD LOZNICA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NAŠA ŠKOLA AD OBRENOVAC, da je dana 20.07.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NAŠA ŠKOLA AD OBRENOVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD na dan dividende (19.06.2016. godine), da je dana 20.07.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara br. 249003/6-2016, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija IMPOL SEVAL AD SEVO na dan dividende (14.05.2016. godine), da je dana 18.07.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za raspoređivanje po godišnjem računu društva za 2015. godinu, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca INDUSTRIJSKE NEKRETNINE A.D. BEOGRAD, da je dana 11.07.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca INDUSTRIJSKE NEKRETNINE A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca LIVNICA LJIG A.D. BEOGRAD, da je dana 11.07.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca LIVNICA LJIG A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (17.04.2016. godine), da je dana 07.07.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2015. godinu i isplati dividende, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca AIK BANKA A.D. BEOGRAD, da je dana 01.07.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca AIK BANKA A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ALFA PLAM AD VRANJE na dan dividende (16.06.2016. godine), da je dana 01.07.2016. godine, na osnovu Odluke o raspodeli dobiti broj 1216, počela isplata dividende za 2015.godinu. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca IMLEK A.D. BEOGRAD, da je dana 27.06.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca IMLEK A.D. BEOGRAD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd na dan medjudividende (10.09.2015. godine), da je dana 20.06.2016. godine, na osnovu Odluke o raspodeli medjudividende za period I-VI 2015, počela isplata medjudividende za 2015.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata medjudividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici obveznica Republike Srbije serije A2016 da su te obveznice dospele na naplatu dana 31.05.2016. godine. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dospelih obveznica.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija UNIOR COMPONENTS AD KRAGUJEVAC na dan dividende (21.04.2016. godine), da je dana 25.05.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti i isplati dividende, počela isplata dividende za 2015.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NISSAL A.D. NIŠ, da je dana 28.04.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NISSAL A.D. NIŠ. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MONTINVEST AD BEOGRAD, da je dana 27.04.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MONTINVEST AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VIOR VELIKA MORAVA A.D. BEOGRAD, da je dana 11.04.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VIOR VELIKA MORAVA A.D. BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MORAVA A.D. POŽAREVAC, da je dana 13.04.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MORAVA A.D. POŽAREVAC. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca JADRAN AD BEOGRAD, da je dana 01.04.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca JADRAN AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEHANIZACIJA A.D. ČAČAK, da je dana 28.03.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEHANIZACIJA A.D. ČAČAK. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HOTEL MOSKVA AD BEOGRAD, da je dana 14.03.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HOTEL MOSKVA AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se akcionari Goša FOM a.d. Smederevska Palanka, koji su na dan 17.06.2013.godine (dan dividende) bili vlasnici akcija Drustva, da je dana 29.02.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2012.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca DAVID PAJIĆ-DAKA a.d. Beograd, da je dana 25.02.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca DAVID PAJIĆ-DAKA a.d. Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ENERGOMONTAŽA a.d. Beograd, da je dana 10.02.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOMONTAŽA a.d. Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HOTEL SLOBODA a.d. Šabac, da je dana 16.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HOTEL SLOBODA a.d. Šabac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ŽITOPRODUKT a.d. Kragujevac, da je dana 05.01.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ŽITOPRODUKT a.d. Kragujevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se akcionari GOŠA MONTAŽA AD iz Velike Plane, koji su na dan 30.05.2015.godine (dan dividende) bili vlasnici akcija Drustva, da je dana 25.12.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PZP POŽAREVAC AD POŽAREVAC, da je dana 22.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PZP POŽAREVAC AD POŽAREVAC. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se akcionari STARI TAMIS A.D. PANCEVO, koji su na dan 16.06.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija Drustva, da je dana 17.12.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEDIAPRINT a.d. Kruševac, da je dana 09.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEDIAPRINT a.d. Krusevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NAŠ STAN A.D. BEOGRAD da je dana 11.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NAŠ STAN A.D. BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se akcionari ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD, koji su na dan 29.05.2015.godine (dan dividende) bili vlasnici akcija Društva, da je dana 30.11.2015.godine, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se akcionari AMS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD, koji su na dan 17.04.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija preferencijalnih akcija Drustva, da je dana 27.11.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se akcionari ENERGOPROJEKT-ENTEL AD Beograd, koji su na dan 25.05.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT-ENTEL-a AD Beograd, da je dana 13.11.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TP ZVEZDA ad, da je dana 27.10.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TP ZVEZDA ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Jugocentar ad, da je dana 20.10.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Jugocentar ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital da se menja radno vreme Društva tako da će počev od 02.11.2015. godine novo radno vreme Društva biti radnim danima od 08:00 do 16:00 časova

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEDELA AD VRBAS, da je dana 30.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEDELA AD VRBAS. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Jugotehna export-import ad , da je dana 23.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Jugotehna export-import ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd na dan dividende za 2013. godinu (31.12.2013. godine), i na dan dividende i međudividende za 2014. godinu (31.12.2014. godine) da je dana 21.09.2015. godine počela isplata dividende za 2013. godinu, a dana 23.09.2015. godine isplata dividende i međudividende za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TEKO MINING Rakovac a.d. Ledinci, da je dana 17.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija TEKO MINING Rakovac a.d.. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende (13.06.2015. godine), da je dana 31.8.2015. godine počela isplata dividende za akcije NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Luka Dunav ad, da je dana 13.08.2015. izvršen prinudni otkup akcija Luka Dunav ad Pančevo. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD, da je dana 30.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Niška mlekara ad, da je dana 22.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Niška mlekara ad Niš. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Zastava Tapacirnica ad, da je dana 20.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Zastava Tapacirnica ad Kragujevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Progres ad Mladenovac, da je dana 15.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Progres ad Mladenovac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ALFA PLAM AD VRANJE na dan dividende (12.06.2015. godine), da je dana 30.06.2015. godine počela isplata dividende za Alfa Plam AD Vranje za 2014 godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca JUGOMETAL AD BEOGRAD, da je dana 24.06.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca JUGOMETAL AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici Obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje serije A2015, da su dana 31.05.2015. navedene obveznice dospele na naplatu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od dospelih obveznica serije A2015.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Žitopromet-mlin ad Senta, da je dana 22.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Žitopromet-mlin ad Senta. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Over Atlantic Holding ad, da je dana 08.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Over Atlantic Holding ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Unior Components AD Kragujevac na dan dividende (23.04.2015. godine), da je dana 08.05.2015. godine počela isplata dividende za Unior Components AD Kragujevac za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Usluga ad Beograd, da je dana 07.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Usluga ad Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca INTERSILVER A.D. ZEMUN, da je dana 08.04.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca INTERSILVER A.D. ZEMUN. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca KONSTRUKTOR AD NOVI SAD, da je dana 08.04.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KONSTRUKTOR AD NOVI SAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija BETONJERKA a.d. Čačak, da je dana 09.03.2015. izvršen prinudni otkup akcija BETONJERKA a.d. Čačak. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Goša Montaža a.d. Velika Plana na dan dividende (04.06.2014. godine), da je dana 16.12.2014. godine počela isplata drugog dela dividende (50%) za akcije Goša Montaža a.d. Velika Plana za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Energoprojekt Holding a.d. Beograd na dan dividende (30.05.2014. godine), da je dana 15.12.2014. godine počela isplata dividende za akcije Energoprojekt Holding a.d. Beograd za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Dana 05.12.2014. donet je novi Pravilnik o tarifi BDD Tesla Capital a.d. Beograd, koji stupa na snagu i primenjuje se u roku od sedam dana od dana objave na web sajtu Društva.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende (20.06.2014. godine), da je dana 25.11.2014. godine počela isplata dividende za akcije NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan dividende (15.04.2014. godine), da je dana 27.11.2014. godine počela isplata dividende za preferencijalne akcije AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.

Broj telefona za telefonsko davanje naloga je +381 11 30 20 045

Tri brokerske kuće East West Invest, Citadel Securities i AC-Broker napravile su najveći brokerski merdžer u Srbiji. Nova brokerska kuća od 29.11. 2013. godine posluje pod imenom Tesla Capital