Breadcrumb

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca NIS AD na dan dividende (19.06.2023. godine), da će dana 24.08.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, početi isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.