Breadcrumb

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija izdavaoca GOŠA FOM AD  na dan dividende (19.06.2023. godine), da je dana 18.12.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.