Breadcrumb

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala RS i regulativaom EU MiFID II, klasifikujemo naše klijente na profesionalne i male investitore.

Za klasifikaciju investitora, molimo Vas da se referišete na sledeći dokument Link.

Provizije za domaće i međunarodne proizvode - Profesionalni investitori

Kategorija Opis Brokerska provizija Provizija za administriranje novčanog računa
1 Vrednost portfelja > EUR 100.000 ili više od 15 transakcija u prethodnoj kalendarskoj godini (minimalna plaćena provizija u prethodnoj kalendarskoj godini EUR 150) 0.3% 0.15%
2 Vrednost portfelja EUR 50.000 - 100.000 ili više od 12 transakcija u prethodnoj kalendarskoj godini (minimalna plaćena provizija u prethodnoj kalendarskoj godini EUR 100) 0.5% 0.2%
3 Vrednost portfelja EUR 30.000 - 50.000 ili više od 6 transakcija u prethodnoj kalendarskoj godini (minimalna plaćena provizija u prethodnoj kalendarskoj godini EUR 80) 0.8% 0.25%
4 Vrednost portfelja EUR 10.000 - 30.000 ili više od 6 transakcija u prethodnoj kalendarskoj godini (minimalna plaćena provizija u prethodnoj kalendarskoj godini EUR 50) 1% 0.3%
5 Vrednost portfelja < EUR 10.000 bez transakcija u prethodnoj kalendarskoj godini 3% 0.3%

USA Akcije/ETFs

Vrednost portfelja Provizija Minimum po nalogu
> $ 1mio $ 0,01/share USD 20
$ 500k - $ 1mio $ 0,015/share USD 20
< $ 500k $ 0,0175/share USD 20

Ostala tržišta Akcije/ETFs

Vrednost portfelja Provizija Minimum po nalogu
> € 1 mio 0,06% trade value EUR 20
€ 500k - € 1mio 0,08% trade value EUR 20
< € 500k 0,10% trade value EUR 20

*Napominjemo da naknade trećih strana mogu biti naplaćene, i mi nismo odgovorni za takve naknade, kako je navedeno u ovom zvaničnom tarifniku.

USA Obveznice

Vrednost trgovine po tiketu Provizija
> USD 5mio 0,05%
USD 1mio - USD 5mio 0,10%
USD 500k - USD 1mio 0,15%
< $ 500k 0,20%

Ostala tržišta Obveznice

Vrednost trgovine po tiketu Provizija
> EUR 5mio 0,05%
EUR 1mio - EUR 5mio 0,10%
EUR 500k - EUR 1mio 0,15%
< EUR 500k 0,20%

*Napominjemo da naknade trećih strana mogu biti naplaćene, i mi nismo odgovorni za takve naknade, kako je navedeno u ovom zvaničnom tarifniku.

Tržište Mesečni obim (ugovora)
< 50 50-100 > 100 Minimum po trgovini
USA EUR 3,5 centa po ugovoru EUR 3 centa po ugovoru EUR 2,5 centa po ugovoru EUR 30
Ostala tržišta 0,35% od vrednosti trgovanja 0,30% od vrednosti trgovanja 0,25% od vrednosti trgovanja EUR 30
Canada EUR 3,5 centa po ugovoru EUR 3 centa po ugovoru EUR 2,5 centa po ugovoru EUR 30
Hong Kong 0,70% od vrednosti trgovanja 0,60% od vrednosti trgovanja 0,50% od vrednosti trgovanja EUR 100
UK 0,35% od vrednosti trgovanja 0,30% od vrednosti trgovanja 0,25% od vrednosti trgovanja EUR 30
Australia 0,35% od vrednosti trgovanja 0,30% od vrednosti trgovanja 0,25% od vrednosti trgovanja EUR 30
Singapore 0,35% od vrednosti trgovanja 0,30% od vrednosti trgovanja 0,25% od vrednosti trgovanja EUR 30
Switzerland 0,35% od vrednosti trgovanja 0,30% od vrednosti trgovanja 0,25% od vrednosti trgovanja EUR 30

* Konverzija valute: Sva gotovina, ostvarena dobit i gubici, prilagođavanja, naknade i troškovi koji su izraženi u valuti različitoj od osnovne valute vašeg računa, biće konvertovani u osnovnu valutu vašeg računa, a vašeg računa će se naplatiti naknada za konverziju valute. Za ove operacije koristimo srednji kurs Narodne banke Srbije.

* Dnevni troškovi: Dnevna naknada za finansiranje će biti primenjena na račun za svaki dan držanja otvorene pozicije (uključujući dane vikenda). Stope finansiranja su postavljene na referentnu regionalnu kamatnu stopu +/- 3,5%.

* Napominjemo da se naknade trećih strana mogu naplatiti, i mi nismo odgovorni za takve naknade, kako je navedeno u ovom zvaničnom tarifnom dokumentu.

USA Fjučersi

Notional value Po ugovoru Minimum po nalogu
> USD 1 mio 0,01% USD 15
USD 500k – USD 1 mio 0,03% USD 15
< USD 500k 0,05% USD 15

Ostala tržišta Fjučersi

Notional value Po ugovoru Minimum po nalogu
> EUR 1 mio 0,01% EUR 15
EUR 500k – EUR 1 mio 0,03% EUR 15
< EUR 500k 0,05% EUR 15

*Napominjemo da naknade trećih strana mogu biti naplaćene, i mi nismo odgovorni za takve naknade, kako je navedeno u ovom zvaničnom tarifniku.

Provizije za domaće i međunarodne proizvode - Mali investitori

Kategorija Opis Brokerska provizija Provizija za administriranje novčanog računa
1 Portfolio value > EUR 100.000 or more than 15 transactions in the previous calendar year (minimum paid commission in the previous calendar year EUR 150) 0.3% 0.15%
2 Portfolio value EUR 50.000 - 100.000 or more than 12 transactions in the previous calendar year (minimum paid commission in the previous calendar year EUR 100) 0.5% 0.2%
3 Portfolio value EUR 30.000 - 50.000 or more than 6 transactions in the previous calendar year (minimum paid commission in the previous calendar year EUR 80) 0.8% 0.25%
4 Portfolio value EUR 10.000 - 30.000 or more than 6 transactions in the previous calendar year (minimum paid commission in the previous calendar year EUR 50) 1% 0.3%
5 Portfolio value < 10.000 eur no transactions in the last calendar year 3% 0.3%

USA Akcije/ETFs

Vrednost portfelja Provizija Minimum po nalogu
> USD 500K USD 0,020/share USD 20
USD 200k - USD 500K USD 0,025/share USD 20
< USD 200k USD 0,030/share USD 20

Ostala tržišta Akcije/ETFs

Vrednost portfelja Provizija Minimum po nalogu
> EUR 500K 0,20% trade value EUR 20
EUR 200k - EUR 500k 0,25% trade value EUR 20
< EUR 200k 0,30% trade value EUR 20

*Napominjemo da naknade trećih strana mogu biti naplaćene, i mi nismo odgovorni za takve naknade, kako je navedeno u ovom zvaničnom tarifniku.

USA Obveznice

Vrednost trgovine po tiketu Provizija
> USD 500k 0,20%
USD 100k - USD 500k 0,25%
< USD 100k 0,30%

Ostala tržišta Obveznice

Vrednost trgovine po tiketu Provizija
> EUR 500k 0,20%
EUR 100k - EUR 500k 0,25%
< EUR 100k 0,30%

*Napominjemo da naknade trećih strana mogu biti naplaćene, i mi nismo odgovorni za takve naknade, kako je navedeno u ovom zvaničnom tarifniku.