Breadcrumb

Uspostavite poslovni odnos sa Tesla Capital ad Beograd

Da biste otvorili brokerski račun kod Tesla Capital-a, molimo Vas da kontaktirate direktno naše odeljenje za prihvatanje klijenata na: onboarding@tesla-capital.com i zatražite da putem e-mail-a dobijete odgovarajući komplet za apliciranje.

Pregledaćemo, proceniti i razmotriti sve dostavljene dokumente i kada se potvrdi njihova tačnost i potpunost, bićete kontaktirani sa daljim uputstvima u vezi sa otvaranjem i aktivacijom Vašeg brokerskog računa.

Molimo Vas da preuzmete, odštampate i pažljivo pročitate sve politike Tesla Capital ad Beograd dostupne na našem sajtu, pre nego što nastavite sa procesom otvaranja računa.

Kontakt