Breadcrumb
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEHANIZACIJA A.D. ČAČAK, da je dana 28.03.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEHANIZACIJA A.D. ČAČAK. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HOTEL MOSKVA AD BEOGRAD, da je dana 14.03.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HOTEL MOSKVA AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se akcionari Goša FOM a.d. Smederevska Palanka, koji su na dan 17.06.2013.godine (dan dividende) bili vlasnici akcija Drustva, da je dana 29.02.2016. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2012.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca DAVID PAJIĆ-DAKA a.d. Beograd, da je dana 25.02.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca DAVID PAJIĆ-DAKA a.d. Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ENERGOMONTAŽA a.d. Beograd, da je dana 10.02.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOMONTAŽA a.d. Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HOTEL SLOBODA a.d. Šabac, da je dana 16.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HOTEL SLOBODA a.d. Šabac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ŽITOPRODUKT a.d. Kragujevac, da je dana 05.01.2016. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ŽITOPRODUKT a.d. Kragujevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se akcionari GOŠA MONTAŽA AD iz Velike Plane, koji su na dan 30.05.2015.godine (dan dividende) bili vlasnici akcija Drustva, da je dana 25.12.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PZP POŽAREVAC AD POŽAREVAC, da je dana 22.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PZP POŽAREVAC AD POŽAREVAC. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se akcionari STARI TAMIS A.D. PANCEVO, koji su na dan 16.06.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija Drustva, da je dana 17.12.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEDIAPRINT a.d. Kruševac, da je dana 09.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEDIAPRINT a.d. Krusevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NAŠ STAN A.D. BEOGRAD da je dana 11.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NAŠ STAN A.D. BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se akcionari ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD, koji su na dan 29.05.2015.godine (dan dividende) bili vlasnici akcija Društva, da je dana 30.11.2015.godine, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se akcionari AMS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD, koji su na dan 17.04.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija preferencijalnih akcija Drustva, da je dana 27.11.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem...
Obaveštavaju se akcionari ENERGOPROJEKT-ENTEL AD Beograd, koji su na dan 25.05.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT-ENTEL-a AD Beograd, da je dana 13.11.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TP ZVEZDA ad, da je dana 27.10.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TP ZVEZDA ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Jugocentar ad, da je dana 20.10.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Jugocentar ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital da se menja radno vreme Društva tako da će počev od 02.11.2015. godine novo radno vreme Društva biti radnim danima od 08:00 do 16:00 časova
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEDELA AD VRBAS, da je dana 30.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEDELA AD VRBAS. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Jugotehna export-import ad , da je dana 23.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Jugotehna export-import ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.