Breadcrumb

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Auto kuća 21. maj AD, da je dana 04.08.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Auto kuća 21. maj AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (17.04.2023. godine), da je dana 07.07.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ALTA BANKA AD, da je dana 06.07.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ALTA BANKA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Elektroveze proizvodnja, da je dana 04.08.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Elektroveze proizvodnja. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca SREMPUT AD RUMA, da je dana 16.05.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca SREMPUT AD RUMA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA AD, da je dana 19.04.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BB TRADE AD, da je dana 11.04.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BB TRADE AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TELEFONKABL AD, da je dana 11.04.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TELEFONKABL AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca LUKA BEOGRAD AD, da je dana 30.03.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca LUKA BEOGRAD AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VOJVODINA AD SOMBOR, da je dana 29.03.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VOJVODINA AD SOMBOR. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PP FEKETIĆ AD, da je dana 13.03.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PP FEKETIĆ AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE , da je dana 10.02.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca POTISJE PRECIZNI LIV AD ADA, da je dana 07.02.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca POTISJE PRECIZNI LIV AD ADA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca BEOPAN AD PANČEVO, da je dana 23.01.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca BEOPAN AD PANČEVO. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD na dan dividende (20.06.2022. godine), da je dana 22.12.2022. godine, na osnovu Odluke Izvršnog odbora o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca Goša FOM AD  na dan dividende (18.06.2022. godine), da je dana 15.12.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HTUP PARK AD, da je dana 01.11.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HTUP PARK AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ, da je dana 01.11.2022. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca AMS Osiguranje AD  na dan dividende (18.04.2022. godine), da je dana 24.10.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca MESSER TEHNOGAS AD na dan dividende (04.06.2022. godine), da je dana 21.10.2022. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa...