Breadcrumb
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcijaAERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd na dan dividende za 2013. godinu (31.12.2013. godine), i na dan dividende i međudividende za 2014. godinu (31.12.2014. godine) da je dana 21.09.2015. godine počela isplata dividende za 2013. godinu, a dana 23.09.2015. godine isplata dividende i međudividende za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TEKO MINING Rakovac a.d. Ledinci, da je dana 17.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija TEKO MINING Rakovac a.d.. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende (13.06.2015. godine), da je dana 31.8.2015. godine počela isplata dividende za akcije NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Luka Dunav ad, da je dana 13.08.2015. izvršen prinudni otkup akcija Luka Dunav ad Pančevo. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD, da je dana 30.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Niška mlekara ad, da je dana 22.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Niška mlekara ad Niš. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Zastava Tapacirnica ad, da je dana 20.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Zastava Tapacirnica ad Kragujevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Progres ad Mladenovac, da je dana 15.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Progres ad Mladenovac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ALFA PLAM AD VRANJE na dan dividende (12.06.2015. godine), da je dana 30.06.2015. godine počela isplata dividende za Alfa Plam AD Vranje za 2014 godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca JUGOMETAL AD BEOGRAD, da je dana 24.06.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca JUGOMETAL AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici Obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje serije A2015, da su dana 31.05.2015. navedene obveznice dospele na naplatu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od dospelih obveznica serije A2015.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Žitopromet-mlin ad Senta, da je dana 22.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Žitopromet-mlin ad Senta. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Over Atlantic Holding ad, da je dana 08.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Over Atlantic Holding ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Unior Components AD Kragujevac na dan dividende (23.04.2015. godine), da je dana 08.05.2015. godine počela isplata dividende za Unior Components AD Kragujevac za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Usluga ad Beograd, da je dana 07.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Usluga ad Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca INTERSILVER A.D. ZEMUN, da je dana 08.04.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca INTERSILVER A.D. ZEMUN. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca KONSTRUKTOR AD NOVI SAD, da je dana 08.04.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KONSTRUKTOR AD NOVI SAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija BETONJERKA a.d. Čačak, da je dana 09.03.2015. izvršen prinudni otkup akcija BETONJERKA a.d. Čačak. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Goša Montaža a.d. Velika Plana na dan dividende (04.06.2014. godine), da je dana 16.12.2014. godine počela isplata drugog dela dividende (50%) za akcije Goša Montaža a.d. Velika Plana za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Energoprojekt Holding a.d. Beograd na dan dividende (30.05.2014. godine), da je dana 15.12.2014. godine počela isplata dividende za akcije Energoprojekt Holding a.d. Beograd za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši...